Д.О.О "Украс" Врање
Партизански пут 8/2, 17500 Врање
+381 [0]17 423 300, +381 [0]17 476 436

Заштитне плетене бешавне рукавице од микрофиламента са еластичном манжетном „Премиум“

Имају широку примену у метало-прерађивачкој, аутомобилској индустрији, електронској индустрији и лакој индустрији.

Величинe 6 - 10

© 2020. Д.О.О Украс Врање, Сва права задржана